layout-wrota-lipiec2014-tlo-niepeln

niepełnosprawni.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

wrotapodkarpackie.pl

www.wrotapodkarpackie.pl

niepelnosprawni.wrotapodkarpackie.pl

Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się

nieplnosprawni prawo

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). Ustawa ta określa między innymi zasady korzystania przez osoby uprawnione (tj. osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej.

Ponadto reguluje ona sposób obsługi osób uprawnionych w kontaktach z organami administracji publicznej poprzez możliwość skorzystania z usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) bądź pracownika organu administracji publicznej posługującego się PJM lub SJM. 

Wdrażając przepisy ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się i mając na względzie potrzebę zapewnienia profesjonalnej obsługi osobom uprawnionym do korzystania z wybranej formy komunikowania się, jaką jest pomoc tłumacza PJM, SJM i SKOGN, Urząd będzie korzystał z usług tłumaczy wpisanych do prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego rejestru tłumaczy PJM, SJM i SKOGN.

Ponadto planuje się zorganizowanie kursu PJM dla pracowników komórek organizacyjnych Urzędu, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem. Dzięki temu osoby głuchonieme i niedosłyszące znajdą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie warunki do pełnej i satysfakcjonującej ich obsługi.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage