layout-wrota-lipiec2014-tlo-niepeln

niepełnosprawni.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

wrotapodkarpackie.pl

www.wrotapodkarpackie.pl

niepelnosprawni.wrotapodkarpackie.pl

Inicjatywy

Środowisko osób niepełnosprawnych nie jest skupiskiem ludzi biernych i pogodzonych z losem. Są w nim osobowości pełne potencjału i entuzjazmu, którym umieją zarażać innych. 

Będziemy tu zamieszczać informacje o podejmowanych przez takich ludzi inicjatywach (nie tylko na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych) zmierzających do integracji, poprawy warunków życia osób naznaczonych niepełnosprawnością i ich uaktywnienia.

Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

logo podkarpackie hospicjumW sytuacji, kiedy umiera dziecko, człowiek staje czasem w smutku i zadumie  z opuszczonymi rękami, bo ta tragedia nie może mu się pomieścić w głowie... Każde umeranie, to tragedia, ale umieranie dziecka, to jest katastrofa. Jednak pozostawanie w rozpaczy i bezczynności nie jest najlepszym rozwiązaniem. Żeby przezwyciężyć swój ból i ulżyć w bólu innym potrzeba działać. Trzeba pomagać cierpiącym dzieciom i wspierać pogrążone w smutku rodziny. Takie właśnie cele stawia sobie Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

Idea powstania Fundacji

Na dzień powołania Fundacji, jedyne w województwie podkarpackim, Hospicjum Domowe dla Dzieci funkcjonowało w ramach NZOZ „Nadzieja” i mogło objąć opieką ograniczoną liczbę dzieci - wynikającą z umowy kontraktowej z NFZ. Również zakres przedmiotowy wykonywania świadczeń jest bardzo ograniczony i nie spełniający oczekiwań pacjentów hospicjum, jednak wynika on z funduszy jakie zostają przekazane na ten cel przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach podpisanej umowy o świadczeniu usług z zakresu Opieki Długoterminowej – Hospicjum Domowe dla Dzieci. Zgodnie z § 9 ust. 5 pkt. 8 Szczegółowych Materiałów Informacyjnych (załącznik do zarządzenia nr 89/2006 Prezesa NFZ) który: „Zwiększenie liczby pacjentów nienowotworowych powyżej 40% w przypadku dzieci chorujących na inne schorzenia bez nadziei na wyleczenie jest możliwe po uzyskaniu zgody oddziału wojewódzkiego Funduszu”, przy czym brak jest jakichkolwiek kryteriów czy też zasad określających kiedy i w jakim czasie Fundusz będzie weryfikował zwiększenie limitu pacjentów nienowotworowych. Powyższy zapis ogranicza dostęp do opieki paliatywnej dzieciom ze schorzeniami ograniczającymi życie innymi niż nowotwory. W ten sposób NFZ wprowadza swoim zarządzeniem numerus clausus, który preferuje dzieci umierające na nowotwory, a dyskryminuje dzieci umierające na inne przewlekłe choroby.

Z badań przeprowadzonych przez dr hab. Tomasza Dangla z Warszawskiego Hospicjum Dla Dzieci wynika, że większość dzieci leczonych przez hospicja domowe to właśnie pacjenci ze schorzeniami innymi niż nowotworowe, na przykład w roku 2005 było ich 77%. Podobna sytuacja występuje na terenie województwa podkarpackiego gdzie średnio na 15 dzieci objętych opieką przez Hospicjum Domowe jest 10 dzieci ze schorzeniami nienowotworowymi. Jednakże w 2007 r. nie wszystkie dzieci będą mogły być objęte opieką gdyż, jest to niezgodne z w/w warunkami szczegółowymi. W konsekwencji podkarpacki NFZ w planie rzeczowo finansowym na 2007 r. obciął limit pacjentów z 15 osób do 8 osób, gdyż umierających dzieci nienowotworowych jest więcej niż 60 % ogólnej liczby młodych pacjentów pod opieką Hospicjum Domowego. W związku z powyższym koniecznym stało się umożliwienie objęcia opieką również tych dzieci które nie mogą liczyć na finansowanie opieki hospicyjnej z NFZ i zorganizowanie oraz pozyskanie na ten cel środków finansowania od innych osób, instytucji i organizacji, w tym celu powstała Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci, która posiada status organizacji pożytku publicznego.

Czytaj więcej...aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage