layout-wrota-lipiec2014-tlo-niepeln

niepełnosprawni.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

wrotapodkarpackie.pl

www.wrotapodkarpackie.pl

niepelnosprawni.wrotapodkarpackie.pl

Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych

Dnia 15 czerwca 2007 roku Sejm uchwalił ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu. Większość zmian weszła w życie z dniem 30 lipca 2007, a z mocą wsteczną weszła ustawa o dotacji budżetowej dla Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Dwiema najważniejszymi zmianami są dofinansowania do wynagrodzeń oraz zmiana systemu finansowania na refundację składek.

Pracodawcy mogą korzystać z następujących instrumentów wsparcia:
  • Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Refundacji dokonuje starosta na mocy stosownej umowy z pracodawcą i może ona sięgać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenie za pracę.
Aby otrzymać refundację należy spełnić następujące warunki:
  • Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie może być krótsze niż 36 miesięcy
  • Stanowisko pracy musi zostać odebrane przez Państwową Inspekcje Pracy
Istnieje możliwości ubiegania się o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej. Obecnie takie szkolenie wiąże się z koniecznością przekwalifikowania pracownika, a kwota zwrotu nie może przekraczać 90% kosztów szkolenie i 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Na mocy stosownej umowy ze starostą pracodawca może otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia i składek na ubezpieczenia społeczne za rok, od dnia jej zatrudnienia. Zwrot będzie pokrywany ze środków PFRON i nie może przekroczyć 60% płacy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz 60% składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia. Warunkiem otrzymywania zwrotu jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na co najmniej 12 miesięcy.aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage