layout-wrota-lipiec2014-tlo-niepeln

niepełnosprawni.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

wrotapodkarpackie.pl

www.wrotapodkarpackie.pl

niepelnosprawni.wrotapodkarpackie.pl

Zasady ubiegania się o otrzymanie sprzętu ortopedycznego na zasadach refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zasady ubiegania się o otrzymanie sprzętu ortopedycznego na zasadach refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

1. Każdy pacjent może ubiegać się o otrzymanie koniecznego sprzętu rehabilitacyjnego na podstawie wniosku wydanego przez lekarza. 

2. Na sprzęt taki jak kule, laski, balkoniki oraz materace przeciwodleżynowe wniosek wystawia lekarz pierwszego kontaktu. 

3. Abu otrzymać dofinansowanie na pozostały sprzęt, czyli wózki, stabilizatory kończyn i tułowia, aparaty ortopedyczne, protezy kończyn oraz obuwie ortopedyczne pacjent musi zgłosić się do lekarza specjalisty takich specjalności jak: ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej lub chirurg. 

4. Kolejnym krokiem jest przekazanie potwierdzonego wniosku wystawionego przez lekarza do określonej delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z dokumentem tożsamości oraz ważnym ubezpieczeniem zdrowotnym. 

5. Na podstawie potwierdzonego wniosku przez Narodowy Fundusz Zdrowia pacjent udaje się do placówki, która realizuje wskazany przez lekarza rodzaj sprzętu w sposób bezpłatny na podstawie określonej wartości refundacji, lub pacjent dokonuje dopłaty w wysokości różnicy pomiędzy ceną refundowaną, a końcową ceną produktu. 

6. Istnieje także możliwość dodatkowego dofinansowania zakupu przedmiotu ortopedycznego i środka pomocniczego w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS). 

7. Jeśli przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został już odebrany, a udział własny zapłacony, pacjent może starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego w wysokości: 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy) oraz 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ).

8. Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 

 •  ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ 

 

 • fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy 
 • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka     rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym 
 •  orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS)
 • numer NIP

Zasady ubiegania się o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych

Kolejną formą dofinansowania, która pozwala pacjentowi starać się o refundacje w wysokości do 80% wartości sprzętu to dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych. O to dofinansowanie można starać się np. na zakup łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym. 

Aby otrzymać takie dofinansowanie pacjent musi złożyć takie same dokumenty j/w, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Zasady ubiegania się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych


Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu, ale również prace budowlane. Wysokość tego dofinansowania wynosi do 80% wartości sprzętu lub wykonanych prac. 

Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier
 • kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej
 • zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

 

Więcej informacji  na stronach Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl oraz Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowiehttp://www.nfz-rzeszow.pl/aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage